Nedan finner du länkar till formulär för dig som arbetar på Ljungbergs Tryckeri och Klippans Bokbinderi

Intern avvikelse

Rapportera interna avvikelser du upptäcker.

Kundklagomål

Kundklagomål du tar emot registreras här

Fraktreklamation

Försenad frakt eller skador skall rapporteras här

Frånvaro- & friskanmälan

Blir du frånvarande, sjuk eller är åter frisk registreras detta här

Ledighet

Önskar du ledighet anmäls detta här

Övertidsanmälan

Rapportera här när du jobbat övertid